หน้าหลัก กำหนดการ เกี่ยวกับกิจกรรม ข่าวสาร แผนที่ ภาพกิจกรรม


  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดมหาสารคาม (เรียงตามตัวอักษร)

A - Z , ก - ง        จ - ซ        ญ - ท        ธ - น        บ - ป        ผ - ภ        ม - ล        ว - ศ        ษ - ส         ห -ฮ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   visitor counter
 
      เวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning
      เวลา 14.00 น. ลงทะเบียนสำหรับปั่นจักรยาน
      เวลา 15.00 น. ปล่อยขบวนปั่น “Bike อุ่นไอรัก”
      เวลา 15.30 น. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
      เวลา 16.00 น. ออกเดินทางปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนด
      เวลา 18.00 น. ขบวนปั่นจักรยานถึงศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
     กิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2561
        1. กิจรรม Big Cleaning ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
        2. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
      - เปิดลงทะเบียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 
 จังหวัดมหาสารคามจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม   สำรวจเส้นทางปั่นจักรยานบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำคณะปั่นจักรยานทดสอบเส้นทางการปั่น "Bike อุ่นไปรัก"  เมื่อวันที่ 19 พศจิกายน 2561 จังหวัดมหาสารคามเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0 4377 7320